33.Էներգիայի աղբյուրներ, էներգակիրներ: Ածուխ,Նավթ

Ածուխ Բնությունից տրված բոլոր այն տարրերն ու երևույթները(ուժերը), որոնք օգտագործելով` մարդիկ կարողանում են ստանալ էլեկտրաէներգիա կոչվում են էներգակիրներ: Դրանցից ամենատարածվածներն են` քամիները, հոսող ջրերը, փայտը, ածուխը, գազը, միջուկային վառելիքը և այլն: Ածուխ: Ածուխը ածխածնով հարուստ այրվող օգտակար հանածո է, որն առաջացել է միլիոնավոր տարիների ընթացքում` բուսական զանգվածի քայքայման հետևանքով: Գիտնականները ապացուցել են, որ ժամանակին երկրագնդի կլիման … More 33.Էներգիայի աղբյուրներ, էներգակիրներ: Ածուխ,Նավթ

Մխիթար Սեբաստացի

Մխիթար  (իսկական անունը՝ Մանուկ) Սեբաստացին  ծնվել է  1676թ․փետրվարի 7-ին։ Նա սովորել է Սեբաստիայի Սբ Նշան, ապա՝ Էջմիածնի, Սևանի, Կարինի վանքերում:1693 թ-ին մեկնել է Բերիա (այժմ՝ Հալեպ), որտեղ ծանոթացել է կաթոլիկ միսիոներների հետ: 1696 թ-ին ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա, 1699 թ-ին՝ վարդապետ: 1701 թ-ին Կոստանդնուպոլսում հիմնադրել է միաբանություն: 1705 թ-ին Հռոմի իշխանություններից ձեռք բերելով վանք հիմնելու … More Մխիթար Սեբաստացի

Троянский цикл.Пелей и Фетида

Знаменитый герой Пелей был сыном мудрого Эака, сына Зевса.Братом Пелея был герой Теламон, друг величайшего из героев — Геракла. Пришлось бежать с родины Пелею и Теламону, так как они убили из зависти своего сводного брата. Пелей удалился в богатую Фтию.Там принял его герой Эвритион и дал ему третью часть своих владений, а в жены дал … More Троянский цикл.Пелей и Фетида

Պատիժ և խրախուսանք

Պատիժ Պատիժը չպետք է վնասի երեխայի հոգեբանական և ֆիզիկական առողջությանը։Երեխան չպետք է խուճապի ենթարկվի։Շատ հաճախ պատիժը չի ուղղում երեխայի վարքը։Երեխայի և ծնողի միջև առաջանում է թշնամանք։Այսպիսով ամեն պատժից առաջ պետք է երեխային ասել թե ինչու է նա պատժվում։ Խրախուսանք Խրախուսանքը մեծ նշանակություն ունի աշակերտի վարքի համար։Խրախուսելիս պետք է հաշվի առնել աշակերտի առանձնահատկությունները։

Էլամ և Աքեմենյան Իրան

Աքեմենյան Իրանը Ք.ա. III հազարամյակում Իրանական սարահարթի հարավում ապրում էին էլամցիները: Նրանք ստեղծեցին Էլամ պետությունը՝ Շոշ մայրաքաղաքով: Էլամցիներն Առաջավոր Ասիայի զարգացած ժողովուրդներից էին: Մոտավորապես Ք.ա. 3000 թ. նրանք ունեին պատկերային գիր: Ք.ա. II հազարամյակում Հայկական լեռնաշխարհից Իրան ներթափանցեցին արիական ցեղերը: Նրանց տոհմային ավագանին կոչվում էր արյա (ազնվազարմ ), որտեղից էլ առաջացել է այս ցեղերի անունը՝ … More Էլամ և Աքեմենյան Իրան

Գործնական Քերականություն|07․11․2019

1Դրախտ,վիզ,թևք,ունելի,խանձարուր,պատվար,բարուր,թեզանիք,խորխորատ,ապուխտ,անդունդ,պարանոց,պատնեշ,եդեմ։ Դրախտ-եդեմ վիզ-պարանոց թևք-թեզանիք պատնեշ-պատվար խանձարուր-բարուր 2Բամբասանք,բաղձանք,ապավեն,գինարբուք,գժտություն,դիպված,խնջույք,պատհար,երկպառակություն, տարագրություն, արդյունք, գաղթ, սատար, ասեկոսե: բամբասանք – ասեկոսե գինարբուք – խնջույք դիպված – պատահար տարագրություն – գաղթ գժտություն – երկպառակություն ապավեն – սատար Առանձնացրու 6 բառազույգ հոմանիշներ․ Խորթ, լկտի, ազնիվ, սնապարծ, վեհապանծ, սիրակեզ, անպատկառ, անփույթ, ոխակալ, անկեղծ, շիտակ, մեծամիտ, անզգամ, գոռոզ, սեգ, քինոտ, հպարտ, հիշաչար: ազնիվ – անկեղծ … More Գործնական Քերականություն|07․11․2019

Написать сочинение на тему ,,Мои сны реальны,, .

Я  вижу разные сны,чёрно-белые и цветные.Вижу своих бабушку и дедушку,наверное скучаю по ним.Мои сны не реальны. Раньше считалось,что сами боги посылают сновидения людям,а богoм снов называют Гипнос. Многие люди уверяют,что никогда не видят снов,тогда они становятся раздражитeльны,у них низкое концетрация внимании. Я уверена что животные тоже видят сны,так как я часто наблюдаю как спит моя … More Написать сочинение на тему ,,Мои сны реальны,, .

фразеологизмы

Д/з Строить глазки-кокетничать Водить за нос-обманывать Биться как рыба об лёд-бороться с нуждой Играть на нервах-намеренно раздражать Семь пятниц на неделе-тот кто часто меняет свои планы Отбиться от рук-перестать слушаться Наскорую руку-торопливо